Navigering: >> Hem > Grammatik

Välkommen till tysk grammatik på Tyskland.com

På denna sida kan Du testa Dina kunskaper i tysk grammatik och med ett enkelt klick få Dina svar rättade. Det är ingen kurs i tysk grammatik, varför Du från andra källor måste ha lärt Dig grunderna.

Övning 1 Substantiv – genus
Övning 2 Substantiv – numerus
Övning 3 Substantiv – kasus
Övning 4 Verb – modala och wissen samt haben, sein och werden
Övning 5 Verb – svaga
Övning 6 Verb – starka
Övning 7 Verb – sammansatta
Övning 8 Verb – imperativ
Övning 9 Adjektiv – svag böjning
Övning 10 Adjektiv – stark böjning
Övning 11 Prepositioner – del 1
Övning 12 Prepositioner – del 2

 
© Copyright 2004 tyskland.com
Kontakt: Redaktionen  Senast updaterad: 2007-06-21